O tom, co je koučink, není třeba sáhodlouze psát. Všichni o úspěch zajímající se lidé dnes ví, že je koučink precizním nástrojem, jak se rozvíjet a dosahovat úspěchu ve zvolených záměrech a cílech rychleji.

Jak však poznat kvalitního kouče, který umí?

Jedním z hledisek je rozhodně prokazatelnost absolvování kvalitního výcviku. Měl by jednoznačně být akreditovaný třetí nezávislou stranou, ideálně MŠMT. Stejně tak by měl vést absolventy k naplňování etického kodexu Mezinárodní federace koučů.
Časový rozsah takového výcviku by měl být alespoň 125 hodin, aby absolvent dosáhl na kvalitní teoretický i dovedností základ profese kouče. Přitom na trhu naleznete celou řadu kurzů, které jsou jen kolem 40-80 hodin. A některé bohužel ještě méně. Vždy tak doporučujeme dát přednost kvalitě a jít do hlubšího výcviku nad 125 hodin, aby se člověk opravdu naučil chápat myšlení klienta a vést ho skrze koučovací proces správně.

Další důležitou věcí je, zda daný kouč dokončil úspěšně certifikaci. Jistě o tom bude mít diplom s podpisy vzdělávací instituce. Stává se totiž, že někteří sice výcviky začnou, ale nedokončí, a pak se bohužel jako kouči prezentují. Přitom právě certifikace (která bývá velmi praktická ve smyslu na reálném klientovi ukázat praktické dovednosti při sezení) je naprosto rozhodující o tom, zdali to kouč dokáže nebo nikoliv.

Coaching University Radka Karbana nedává certifikáty jen tak. A to v očích klientů tak značí rozhodně jistotu, že když už si kouč tímto kurzem koučinku prošel, umí to. A nikoliv jen ví, jak se koučuje, protože v tom je velký rozdíl.

Zakladatelem této školy koučinku je známý český Coach Trainer Radek Karban, který je zároveň i mezinárodním certifikovaným trenérem NLP a New Code NLP samotného zakladatele NLP.

Radkovy zkušenosti jsou značné – pracoval s více jak 16 500+ lidmi na živo, vedl i velké skupiny a kurzy o rozsahu několika stovek účastníků a sám demonstroval na veřejnosti i dechberoucí kousky, např. známý experiment „hledá se fobik“ kdy dokázal za pouhých 13 minut zbavit účastnici fobie z pavouků – a to trvale. To stejné demonstroval několikrát (kdy účastníci pak držely tarantuli sami na dlani), což vždy skončilo s ohromením přítomného publika.
Ano, i takové věci jsou možné, když má člověk správné vzdělání a učí se od nejlepších.

koučink

Rekapitulace, na co si dávat pozor:

  1. Kvalifikace kouče (akreditovaný výcvik minimálně o rozsahu 125 hodin)
  2. Praxe kouče (uskutečněných několik desítek sezení s klienty) a supervizi
  3. Certifikace kouče (úspěšně projít oficiální certifikací MŠMT na pozici kouče)

Jestli vám toto kouče nedodá a postrádá i reference, je lepší se mu upřímně vyhnout obloukem. Na kvalitě člověka, který s námi pracuje, totiž VELMI záleží.

Rozhodně tak můžeme doporučit Coaching University Radka Karbana, protože si zakládá na stěžejních principech, etiketě a prokázání dovedností, takže jenom negeneruje jako mnohé jiné školy „polokouče“, ale buduje lídry v koučinku, kteří umí.

Vzděláním to však nekončí. Důležité je si umět zajistit i klientelu. A tak se i výše zmíněná škola koučinku snaží naučit kouče, jak se profesionalizovat na trhu, jak si vybudovat klientelu a udržovat na špičce – i kontinuálním rozvojem kouče.

A co když už mám koučovací výcvik za sebou?

Na trhu lze získat lepší postavení díky absolvování kurzu NLP, který je rovněž v Coaching University mezinárodně certifikovaný asociací samotného zakladatele NLP a akreditovaný MŠMT, a to ještě více umocní potenciál kouče uskutečňovat u svých klientů rychlé až téměř okamžité změny, díky efektivním změnovým technikám. A ač mnohé techniky mají přesah do terapie, koučům naopak rozšiřují jejich pole „nástrojů“ a dokáží tak pomoci lidé na mnohem hlubší úrovni včetně podvědomí.

Rozhodně tak lze doporučit i kontinuální rozvoj kouče díky kurzu NLP Practitioner, který předává nové nástroje a strategie postavené na vědeckém výzkumu doktora Sira Richarda Bandlera a Johna Grindera, které NLP rozvíjí desítky let.

Verdikt:Hledáte-li kouče, lze absolventy Coaching University vřele doporučit. Chcete-li se stát koučem profesionálem, rádi vám rovněž pomohou stát na špici.