Podle zpracovaných statistik dopravních nehod jsou naprosto jasně největším rizikem při jízdě v tunelu řidiči. Neuvědomují si, že tunel je uzavřené místo, proto následky nehod bývají vážnější než na otevřeném prostranství. Navíc do toho vstupuje i skutečnost, že velká část řidičů má problémy s jízdou či manévrováním na malém, uzavřeném prostoru. Dokládají to odřené zdi a sloupky v podzemních garážích a parkovištích.
I banální nehoda nebo porouchané nepojízdné vozidlo, které se musí objíždět, způsobí v tunelu potíže a významně ohrožuje bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Proto bývá v takových případech v tunelech omezen provoz, případně se tunely úplně uzavírají.
Základní zásadou je, že v tunelu neděláme prudké a nečekané manévry a hlavně nikdy bezdůvodně nezastavujeme. V tunelu je rovněž zakázáno otáčet se a couvat.
vozidla tunel provoz
Velmi důležité je jet pokud možno konstantní rychlostí, zabrzdíte-li prudce, řidič jedoucí za vámi příliš mnoho prostoru k úhybnému manévru nemá. Sledujte provoz a předvídejte. V městských tunelech je maximální rychlost stanovena na 70km/h. Vyžadují-li to provozní okolnosti, bývá prostřednictvím světelné signalizace snížena na 50 km/h. Rychlost dodržujte, nejezděte zbytečně pomalu, přispějete tím k bezpečnosti a plynulosti provozu.
tunel kolona
Častým nešvarem je nedodržení bezpečné vzdálenosti, což je v tomto omezeném prostoru velký problém. Myslete na pravidlo 2 vteřin, v tunelu, s ohledem na menší prostor, jej prodlužte na 3 vteřiny. Časem bezpečnou vzdálenost odhadnete, nebudete na to muset myslet. S tím souvisí i používání blinkrů, dávejte znamení o změně směru jízdy včas, ne až ve chvíli, kdy začínáte manévr provádět. Dostatečný časový odstup vám pomůže zajistit, že nepřehlédnete vozidlo v mrtvém úhlu zpětného zrcátka. Vidíte-li před sebou pomalu jedoucí nebo stojící kolonu, zapněte výstražná světla, abyste informovali o situaci řidiče jedoucí za vámi.