Plastická chirurgie

Plastická chirurgie se řadí mezi lékařský obor a má za úkol opravu nebo úpravu zejména viditelných částí lidského těla.

Proto se dělí na více druhů, mezi které se řadí chirurgie nejen plastická, ale také estetická chirurgie, rekonstruktivní nebo popáleninová. Je tedy více než jasné, že chirurgie je důležitým pilířem napříč lékařskými obory, protože řeší nejen estetické nedokonalosti, ale také stavy po vážných úrazech.

V následujícím článku se budeme věnovat pouze jednomu tématu plastické chirurgie, a to estetické chirurgii.

Plastická chirurgie Brno

Ve srovnání s ostatními městy v České republice i celé Evropě právě největší město Moravy Brno nabízí vyhlášené plastické chirurgy i vysoký standard plastické chirurgie.

Plastických chirurgií v Brně je více než deset a většina z nich se zaměřuje na estetickou chirurgii.

estetika

MUDr. Tomáš Ventruba

Jedním z uznávaných plastických chirurgů v Brně je MUDr. Tomáš Ventruba, který se specializuje na zákroky v obličeji a prsou.

Plastické chirurgii Brno zasvětil celý svůj život a sebevzdělávání považuje za důležitou součást své práce, a proto se vždy účastnil přednášek, seminářů, stáží i kongresů v České republice i v zahraničí.

Poctou pro něj i důkazem jeho výjimečné práce je to, že nyní je MUDr. Tomáš Ventruba na odborné semináře zván ne jako přihlížející, nýbrž jako samotný přednášející.

Právě MUDr. Tomáš Ventruba stál za založením V-CLINIC, kliniky plastické chirurgie v Brně, ve které působí také jeho otec.

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Pro druhého z uznávaných plastických chirurgů v Brně nemusíme chodit příliš daleko, protože je jím otec MUDr. Tomáše Ventruby, a to Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, jenž je garantem a specialistou na estetickou i reprodukční gynekologii a medicínu.

Za jeho výbornými výsledky na plastické chirurgii Brno stojí více než 35 let praxe, 500 vědeckých prací a 600 přednášek. To vše z něj dělá opravdovou kapacitu v oboru chirurgie.

Mezi jeho nejčastější výkony patří vaginoplastika, labioplastika (modelace stydkých pysků) nebo hymenoplastika (obnova panenské blány).

Klinika plastické chirurgie v Brně V-CLINIC

Tisíce úspěšných zákroků a zkušený tým výjimečných odborníků v oboru plastické chirurgie dělá z V-CLINIC Brno přední kliniku plastické i estetické chirurgie a gynekologie.

Právě o klinice plastické chirurgie v Brně V-CLINIC je k přečtení spousty pozitivních recenzí napříč celým internetem. Vysoké hodnocení od klientů této kliniky plastické chirurgie jsou nejen na Google a Seznamu, ale také na sociálních sítích.

Nemusíte se však spoléhat pouze na recenze spokojených klientů, protože klinika estetické chirurgie v Brně V-CLINIC má rovněž skvělé renomé i na odborné rovině. Oba lékaři MUDr. Tomáš Ventruba a Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA jsou totiž zváni jako přednášející na velká sympózia.

modelka

Plastická klinika

V České republice se nachází velké množství plastických klinik. Příčinou může být to, že právě tehdejší Československo bylo první zemí, která uznala plastickou chirurgii jako samostatný lékařský obor.

Plastická klinika však není pouze místem, na které klient dorazí za účelem plastického nebo estetického zákroku a odchází domů. Úkolem plastických klinik je zajištění kompletní předoperační i pooperační péče o své klienty.
Mezi předoperační péči patří veškerá nutná vyšetření, které ověří váš zdravotní stav a zhodnotí, zda jste vhodným kandidátem pro daný estetický zákrok. Předoperační vyšetření je například odběr krve, EKG nebo také rentgen plic.
A co nezbytná pooperační péče? I ta je v režii vámi zvolené plastické kliniky, jejíž úkolem a cílem je spokojený a zdravý klient. Klinika proto zajistí vhodný pooperační pokoj pro odpočinek nebo spánek, medikaci i pooperační pomůcky, mezi které může patřit například kompresní maska nebo pás. Zároveň vás lékaři dané kliniky sledují při důležité rekonvalescenci, která je dalším důležitým bodem pro co nejlepší výsledek zákroku. Jako klient proto budete pravidelně přicházet na kontroly, a proto je vhodné vybrat si plastickou kliniku v snadno dosažitelné a dojezdové vzdálenosti.

Plastický chirurg

Je člověkem, kterému svěřujeme nejen své tělo, ale také svou budoucnost. Už navždy při pohledu do zrcadla uvidíme jeho obtisk, a proto je potřeba nejen z pohledů klientů plastického chirurga vybírat pečlivě, ale také z odborného hlediska dlouhé roky studia pro to, aby se člověk plastickým chirurgem vůbec mohl stát.
Plastický chirurg patří mezi výborně ohodnocené profese s vysokým společenským statusem, avšak nic není zdarma.

krásná žena

Co vše je tedy potřeba k tomu, aby se obyčejný člověk stal neobyčejným plastickým chirurgem a potažmo uznávaným odborníkem ve svém oboru?

 • úspěšné vystudování střední školy nebo gymnázia (4 roky)
 • vystudování oboru všeobecného lékařství na vysoké škole a získání magisterského titulu (5 let)
 • získání speciální způsobilosti – atestace (5-6 let)
 • celoživotní vzdělávání v oboru, které je povinnou součástí každé zdravotnické a lékařské profese

Jakmile se člověk stane plastickým chirurgem, má i další možnosti uplatnění, mezi které patří chirurg, neurochirurg, anesteziolog, dermatolog nebo vysokoškolský profesor.

Jaké další dovednosti by měl plastický chirurg mít?

 • jemná motorika a manuální zručnost
 • schopnost dobré koncentrace
 • znalost angličtiny a dobré komunikační dovednosti
 • výborná znalost léčivých přípravků
 • cit pro estetiku
 • schopnost řešit problémy a pracovat pod tlakem
 • vysoká psychická odolnost