Vyústí-li nevyřešené závazky až v exekuční řízení, jde o značně nepříjemnou situaci. I tento stav má však stále řešení. Jaké?

Prodej nemovitosti s exekucí

Exekuce na nemovitost se provádí obestavěním na katastru nemovitosti. Jedná se o krajní řešení dlouhodobě nevypořádaných finančních závazků, které mohou postupně narůstat i do značné výše. Prvořadá bývá obvykle exekuce na bankovní účet, nikoli https://www.urbandictionary.com/define.php%3Fterm%3DNikoli na majetek. Nicméně i k té se v praxi musí z výše zmíněných důvodů mnohdy přistoupit.
Teoreticky si může nemovitost zatíženou exekucí pořídit i běžný kupující. Nejedná se ale o příliš populární variantu, neboť má svá rizika. Exekuce s sebou navíc nese jednoznačně vyšší administrativní i časovou zátěž celého procesu.
Je tak pravděpodobné, že se prodat nemovitost běžnou cestou nepodaří a dlužník v zásadě nemá jinou možnost než se obrátit na společnost realizující výkup nemovitostí. Běžně lze vykoupit jakékoli nemovitosti, jako jsou domy, byty či pozemky.

Obrázek1

Ze strany specializovaných společností je rovněž standardně možný odkup nemovitosti v exekuci. Výkup je realizován v řádu dní, zásadní výhodou je tak zejména rychlost. Na překážku mu není jen exekuce, ale také jiné právní vady. Vykoupit je možné i nemovitosti, na kterých váznou věcná břemena atd.

Proč je výkup řešení

Pokračující exekuce by nechala propadnout nemovitost do dražby. Tam by se ale prodala za znatelně horších podmínek.
V konečném důsledku by to pro majitele nemovitosti znamenalo, že utrží méně peněz, než když se nemovitost pokusí prodat sám. V průměru se tato částka pohybuje na cca třetině hodnoty nemovitosti. Dlužník tím přichází o nemovitost a hrozba nevypořádaných finančních závazků je s ním stále.
Výkup nemovitosti umožní naproti tomu získat až 90 % její tržní hodnoty. Zároveň vyřeší celý proces prakticky obratem. V případě exekuce je čas klíčovou komoditou a je nutné neprodleně jednat a začít situaci řešit včas.

Obrázek2

Prodej nemusí být vždy nutný

Často lze oddlužení nemovitosti řešit i jinak. Pro dlužníka je hrozba exekuce nepochybně stresovou situací. To vše umocňuje i časový tlak.
Vyplatí se proto poradit se ohledně dalšího postupu s odborníky. Společnost zaměřující se na výkup nemovitostí spolupracuje s týmem profesionálních advokátů a je schopna navrhnout optimální postup.
Ten může spočívat i v refinancování dluhů a jejich postupném splácení. Dluhy je možné snížit i případným odpuštěním narůstajících pokut a penále. S věřiteli je však nutné se dohodnout. S tím je možné dlužníkovi napomoci.
Jestliže postupné umořování dluhů není možné a zjistí se, že závazky jsou příliš vysoké, nemovitost se zpravidla skutečně vykoupí. Žádoucí je, aby to bylo za nejvyšší možnou cenu. Pak je možné taktéž poradit se zajištěním náhradního bydlení.
Obecně lze říct, že případy, kdy dochází k předlužení, jsou z právního hlediska komplikované a je zapotřebí je řešit individuálně.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup