Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna, žila v letech 1717 – 1780 a byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Bezesporu nejslavnější arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská byla vychovávána Jezuity, kteří ji učili především náboženství, dějiny, francouzštinu, latinu a němčinu. Na trůn nastoupila v třiadvaceti letech, kdy probíhaly až do roku 1763 tzv. „války o rakouské dědictví“ – tři válečné konflikty o nástupnictví na habsburském trůnu mezi Marií Terezií a jejím sousedy Pruskem, Bavorskem a Francií. Hlavním důvodem bylo odmítání pragmatické sankce, Marie Terezie jako následovnice trůnu a také nárokování pruského krále na slezská území.
maria-theresien-platz
Za její vlády došlo k četným reformám státní správy, armády a školství. Její manžel, František I. Štěpán Lotrinský, se stal v roce 1745 císařem, čímž se ona stala císařskou manželkou a v průběhu let také matkou dvou císařů, Josefa II. a Leopolda II. Marie Terezie a František I. Štěpán měli celkem šestnáct dětí, jedenáct dívek a pět chlapců, z nichž se pouze devět dožilo plnoletosti. Od doby kdy Marie Terezie prodělala pravé černé neštovice, bylo její zdraví chatrné a tři roky na to zemřela a byla pohřbena v císařské hrobce kapucínů ve Vídni po boku svého manžela.
 
Výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Dne 13. května 2017 jsme si připomněli 300. výročí narození české a uherské královny Marie Terezie.  K této příležitosti připravilo muzeum výstavu, kde jsou návštěvníkům představena témata vztahující se k městu Olomouc. Pozornost je věnována české korunovaci Marie Terezie, olomouckým návštěvám Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského či obraně olomoucké pevnosti v roce 1758. V neposlední řadě je připomenuto také letošní výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství, k němuž došlo v roce 1777.
městská radnice
Návštěvníci si mohou prohlédnout portrét Marie Terezie, Františka Štěpána I. Lotrinského a jejich dětí, dobové knihy, zbraně, medaile, ale i zajímavosti jako například model sloupu Nejsvětější Trojice či žeton na uzdravení císařovny z neštovic z roku 1767.
 
Přijďte se podívat a doplnit své znalosti.

5/5 - (1 vote)