Trust, jinak známý jako svěřenský fond, je v posledních měsících často skloňovaný pojem hlavně v souvislosti hlavně s vysokou politikou. Pro informace, jak jej založit a pro koho je určen čtěte níže.

Co je to trust

Označení trust představuje jistý soubor movitého i nemovitého majetku, který není spravován původním vlastníkem, nebo-li zakladatelem trust fundu. Může se jednat o nemovitosti, obchodní společnosti, nebo třeba rodinné jmění.
Majetek nemá právní subjektivitu a správce s ním nakládá ve prospěch třetí osoby. K trustu připadá i tzv. listina přání, ve které jsou sepsány pravidla, jak s trustem pracovat a kdo z něj má mít prospěch.

Založení trustu

Trust fund může vzniknout na základě sepsání smlouvy mezi zakladatelem a správcem, přičemž úprava smlouvy je definována zákonem. Musí obsahovat označení majetku, který do trust fundu spadá, dále údaj, zda je zřízen s časovým omezením, nebo na dobu neurčitou, musí jasně určit správce majetku, nebo alespoň postup jakým má být určen.
V neposlední řadě pak pravidla pro jeho správu. Kromě smlouvy může vzniknout také na základě závěti a trust následně nabývá platnost smrtí zakladatele.

založení trustu

Pro koho je určený

Představme si, že vlastníte například bytový dům, ve kterém pronajímáte jednotlivé byty a existuje zde riziko, že v horizontu příštích let Vám může hrozit exekuce (očekávaná recese v ekonomice a přirozený strach o majetek). Převedete-li nemovitost do trustu, nemůže Vám být zabaven, jelikož už majetek spravuje někdo jiný.
Majetek má na starost jeho správce, který se na základě předem smluvených podmínek zaručuje, že příjmy z pronájmů jednotek dostane například Váš potomek. V případě obchodní společnosti pak firmu může spravovat jiný schopný manažer a například Váš případný bankrot se na společnosti nepodepíše. To však neplatí v případě, že se s takovou situací již potýkáte.
Trust je tak určen pro každého, kdo chce svůj majetek ochránit před případnými riziky. Je určen jak pro fyzické, tak právnické osoby.

Co je důležité zvážit

Je třeba mít na vědomí, že po uzavření smlouvy není možné měnit podmínky a veškerá zodpovědnost je v rukou jmenovaného správce majetku. Výjimku tvoří pouze skutečnost, že správce s trustem nejedná tak, tak bylo předem smluveno. Je také důležité uvědomit si, že založením trustu neuniknete současným věřitelům.

důležitost

Výhody zřízení trustu

Uvedeme-li si příklad, že do svěřenského fondu uvedete danou nemovitost. Jejím vlastníkem pak prakticky není nikdo. Jméno vlastníka je v katastru vymazáno a je uveden pouze správce, který ovšem skutečně nemovitost nevlastní, je tak zachována anonymita vlastníka.
Obchodní společnost je chráněna pře případnými riziky z podnikání.
V případě založení trust fundu na základě závěti lze předejít zdlouhavým řízením ve věci dědictví.