Finanční trh je místo, které je součástí finančního systému a zabezpečuje interakce mezi jednotlivými funkcemi, jež jsou součástí tohoto systému. Dochází zde k přeměně peněz na finanční investiční nástroje a plní celou řadu dalších doplňujících funkcí, které se vzájemně podmiňují a jsou závislé jedna na druhé. V případě, že by došlo ke špatnému fungování finančního trhu, celý systém by se zhroutil.

barevný diagram

Finanční trh

 
Trhy jsou místa, na kterém se setkává nabídka a poptávka s cílem směnit výrobní faktory za peníze na straně jedné, ale také jsou to místa, která nám přináší informaci o subjektech, které přispívají k tvorbě produktu. Konkrétně finanční trh zahrnuje několik dalších menších segmentů.
 

1.      Peněžní trh

 
Jak už název napovídá, jedná se o místo, kde se setkávají peněžní prostředky od subjektů, které mají přebytek k subjektům, které mají nedostatek. Předností tohoto trhu je krátkodobost obchodování, která činí zpravidla 1 rok.
Tento trh můžeme dále rozdělit na dva segmenty a to:
·          Krátkodobé úvěry
·         Krátkodobé cenné papíry
 
 

2.      Kapitálový trh

 
Na rozdíl od peněžního trhu, se jedná o místo, na kterém dochází k obchodování finančních instrumentů dlouhodobé povahy. Jednotlivé nástroje jsou ale rizikovější, na druhou stranu poskytují větší výnos.
 Členění kapitálového trhu na segmenty:
·          Dlouhodobé úvěry
·         Dlouhodobé cenné papíry
 srovnané bankovky

3.      Trh s cizími měnami

 
Jedná se o místo, na kterém se obchoduje s instrumenty peněžního trhu a také kapitálového trhu. Setkávají se zde tudíž dlouhodobé cenné papíry, které jsou charakteristické pro kapitálový trh s cennými papíry krátkodobé povahy zařazené naopak do skupiny finančního trhu.
Členění trhu s cizími měnami:
·         Devizové trhy
·         Valutové trhy
 
Tento segment trhu je vhodný pro zkušenější obchodníky, kteří mají přehled o tom, jak daná cizí měna reaguje a co se s ní děje na zahraničních trzích v průběhu jednotlivých ekonomických jevů. Pro začátečníky tu existují banky a instituce, které rádi poskytnou všem zájemcům základní informace.

5/5 - (1 vote)