Toužíte se stát podnikatelem a založit si společnost? Poradíme vám, jak postupovat a popíšeme, jaké kroky vás čekají na vaší cestě za úspěchem.

Založení společnosti

Jestliže si chcete založit společnost a zahájit tak podnikání skrze právnickou entitu, musíte nejdřív požádat na živnostenském úřadu o podnikatelské oprávnění. Příslušný živnostenský úřad vám na základě vaší podnikatelské činnosti udělí živnostenský list, tedy pokud splníte všechny zákonné požadavky.

Mezi další základní povinnosti před založením obchodní společnosti patří například zajištění adresy, na které bude vaše firma sídlit. Jestliže pracujete sami na sebe, postačí vaše bydliště, pokud ale zakládáte společnost větších rozměrů, potřebujete sídlo, kde budete mít kanceláře nebo vybavení.

Každá společnost je zapsána v obchodním rejstříku. K zapsání do obchodního rejstříku je nutné, aby měla firma název. Každá společnost musí mít poté v názvu obsažený dodatek označující o jakou formu právnické osoby jde, například s.r.o., a.s. či jiné.

pracovní tým

K založení společnosti je zpravidla vhodné mít také účet v bance, přes který budete provádět finanční operace. Číslo účtu nahlásíte i finančnímu úřadu. Po novelizaci zákona upravující obchodní korporace již není bankovní účet obligatorní podmínkou pro založení společnosti, zpočátku tedy bude stačit pouze pokladna, kde bude podnikatel uchovávat finanční prostředky společnosti v hotovosti.

Založení obchodní společnosti

Při zakládání společnosti musí podnikatel vždy důkladně zvážit jaký typ obchodní korporace pro něj bude nejvhodnější. Obchodní korporace můžeme rozdělit na společnosti osobní a společnosti kapitálové, které se pak dále dělí. Všechny typy mají své výhody i nevýhody a zaleží na podnikateli a jeho konkrétní situaci.

Druhy obchodních společností

Obchodní společnosti se dělí na několik druhů. Mezi osobní společnosti řadíme veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Mezi kapitálové společnosti řadíme společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Veřejná obchodní společnost se řídí společenskou smlouvou, účastníci společnosti jsou typicky dva a více společníků. Všichni ručí za dluhy a majetek společnosti celým svým majetkem a společně a nerozdílně.

Komanditní společnost má společníky, které rozlišujeme na komplementáře a komandisty. Zatím co komplementář ručí za závazky společnosti neomezeně, tak komandista pouze do výše svých nesplacených vkladů.

Společnost s ručením omezeným je společnost, v které společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů. Společnost s ručením je společností kapitálovou a je proto třeba při založení vždy složit základní kapitál.

muž před nástěnkou

Akciová společnost je společnost, jejíž kapitál je rozdělen na akcie. Ty se mohou prodávat akcionářům, kteří mají podíl na zisku a rozhodují o společnosti na valné hromadě. Je usnášeníschopná, když se na valné hromadě vyskytují akcionáři, kteří mají společně 30% podílu na akciích společnosti.

Služby specializované agentury

Zakládání společnosti bývá někdy náročný proces, který se skládá z řady administrativně náročných právních kroků a nepříjemného papírování. Pokud nemáte čas na probírání se administrativou, tak pro vás může být vhodným řešením oslovení specializované agentury např. Parkerhill.cz, která se na zakládání společností specializuje a se založením vám pomůže.

Dnes je na trhu mnoho agentur a právních kanceláří, které vám se založením společnosti poradí a zajistí, že vše proběhne bez komplikací a podle vašich představ. Vy si například můžete nechat doporučit, jaká forma společnosti se hodí k vašemu druhu podnikání a jak nastavit korporátní strukturu, tak, aby splňovala vaše cíle.

Další službu, kterou vám specializovaná agentura Parkerhill pomůže zajistit, je obstarání sídla pro vaši společnost. Navíc pokud máte zájem začít podnikat co nejdříve, můžete si objednat takzvanou ready made společnost. Ready made společnost je již založená a připravená k podnikání. Jediné, co je nutné udělat, je převést tuto společnost na své jméno.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup