Po úmrtí blízkého člověka je nutné zařídit mnoho formalit, které pro vás jistě nebudou příjemné. Kromě samotného pohřbu, je také nutné, abyste se postarali o účet zůstavitele. Manžel/ka zůstavitele si často myslí, že finanční prostředky, které zůstaly na účtu, nyní patří jim. Nastává však mnoho komplikací, které musí být vyřešeny v rámci dědictví.

Jak probíhá vyrovnání dědictví po smrti zůstavitele

Je-li konstatována smrt, vystaven úmrtní list, poté musí určený notář vyřídit veškeré finanční prostředky, i kdyby se mělo jednat pouze i finance na účtu. Zjišťuje se vždy aktuální zůstatek na účtu. Po smrti bývá účet, na základě úmrtního listu nebo po jednání s notářem, zmrazen.

neoprávněný výběr bankomat

Do vypořádání dědictví jsou tak nejčastěji zakázány převody peněz na jiný účet a výběr hotovosti. Nadále jsou však přijímány peníze, a dále odchází nastavené trvalé příkazy – nájem, hypotéka a inkaso. Jakýkoli převod peněz po smrti je nelegální, jedná se o nezákonné obohacení. Zablokování účtu po smrti je také možné, nemohou ho však učinit všichni, neboť k účtu nemají přístup.

Jak nakládat se společným účtem

Většina rodin má rozdělené finance. Výplaty chodí na oddělené účty, aby měl každý vlastní finanční prostředky. I přesto se stává, že některé rodiny mají pouze společný účet. V takovém případě mohou při úmrtí jednoho z partnerů nastat komplikace. U společného účtu je rozhodující, zda jsou oba partneři vlastníky účtu nebo je majitel pouze jeden z nich.

výběr atm po úmrtí

Pakliže jsou oba partneři majitelé účtu, ke dni úmrtí je zjištěný zůstatek rozdělen na dvě poloviny. Jedna polovina zůstává majitele, druhá polovina po zůstaviteli se stává součástí dědictví.

Jestliže zemře majitel účtu, který je jedním vlastníkem, nastává veliký problém. Dědictví někdy může trvat několik měsíců, v případě neshod pozůstalých klidně i několik let. Během této doby není možné nakládat s běžným účtem, což pro některé rodiny znamená dlouhý čas bez finančních prostředků.

Co je dispoziční právo a jaké přináší výhody

Majitel účtu si také může nastavit dispoziční právo ke svému účtu, což znamená, že existuje osoba, která má k účtu přístup a může s ním nakládat. Často má tato osoba také vlastní platební kartu. Dispoziční právo neznamená vlastnictví, nastaveno bývá převážně na dobu života.

Absence pověřené osoby, která může s účtem nakládat, často znamená, že notář musí určit správce. Ten posléze musí vyřídit formality s tím spojené.