Osobní údaje – to jsou citlivá data, která jsou velice snadno zneužitelná. Není to tak dávno, kdy vešlo právě z tohoto důvodu v platnost nové nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, které se dotýká každého z nás, ať už v osobním nebo pracovním životě. Dodnes je ovšem pro mnoho lidí obtížné se v této oblasti orientovat a vyvstávají na povrch mnohé nejasnosti.
Jak je to tedy vlastně s GDPR v praxi a jak se v tom co nejlépe vyznat? Pokud v této oblasti plavete a nejste si jisti právy a povinnostmi, zkrátka tím, co celé toto nařízení znamená pro vás a vaše okolí, pak se jednoduše zúčastněte námi pořádaného školení.

gdpr data

Co za vědomosti z oblasti ochrany osobních údajů získáte na absolvovaném školení:
Využijte možnosti efektivního školení, které se dopodrobna zabývá touto aktuální a hojně diskutovanou problematikou. Po absolvovaném školení získáte širší povědomí o oblasti ochrany osobních údajů, které se vás může týkat jak v osobním životě, tak i v zaměstnání. Dozvíte se, co které pojmy znamenají, jaké mohou nastat sankce v případě porušení nařízení, jaké jsou zásady při zpracovávání osobních údajů a další.

Tyto získané vědomosti se vám pak určitě budou hodit – v osobním životě třeba při uzavírání různých půjček, zakládání věrnostních kartiček, v zaměstnání zase třeba při odesílání e-mailů, komunikaci s klienty a podobně.
Vybrat si můžete z půldenního nebo celodenního školení, podle toho, do jaké hloubky se chcete na tuto problematiku zaměřit.

zámek

Absolvujte u nás praktické školení o ochraně osobních údajů, abyste se mohli začít v této oblasti lépe orientovat a nehrozila vám tak nepříjemná sankce za případné porušení povinností plynoucích z nařízení o GDPR. Obraťte se proto na experta v oboru školení o ochraně osobních údajů a už v této problematice nebudete plavat, ale naopak v ní získáte větší jistotu.