V úrazových ambulancích se bohužel objevují i případy nepříjemných úrazů, které postihují zejména děti. Prakticky každá epizoda je však podmíněna nedodržováním doporučených zásad bezpečného sportování a pohybu na pružné podložce. Nejčastěji jde o zlomená předloktí a holenní nebo dokonce i stehenní kosti, o podvrtnuté kotníky, otřesy mozku. Poranění páteře jsou sice méně časté, zato v četnosti případů vedou odřeniny, tržné rány a popáleniny.

dívka na trampolíně

Jak předcházet úrazům

Každému incidentu lze předejít, měli bychom si zapamatovat několik základních pravidel, o nichž sice výrobci i prodejci zákazníky informují, ale bohužel nemohou ovlivnit, do jaké míry je kdo z nás za sebe i za své ratolesti zodpovědný:
Shodné váhové a věkové kategorie– ano, není to snadné, ale snažte se dbát na to, aby se na trampolíně pohybovalo co nejméně dětí najednou, a pokud možno o shodné hmotnosti a přibližně stejného věku. Rozpohybovaná pružná podložka lépe reaguje na těžiště těla, jestliže je rovnoměrně zatížena. V ideálním případě by však měla cvičit pouze jedna osoba.

děti na trampolíně

Nepodceňujte ochranné prvky– kryty pružin a ochranné sítě nejsou na nářadí umístěny náhodou a pro okrasu, plní důležitou funkci a chrání před pády, odřeninami a zlomeninami.
Používání dětské trampolíny vyžaduje dozor dospělých – nepověřujte dozorem starší sourozence, ale dohlédněte na dětské skotačení sami, zodpovědná dospělá osoba vždy koriguje mnohdy až rozdováděné ratolesti a měla by být dostatečně soudná a vnímavá a včas zabránit nepříjemnému incidentu.
Pozor na únavu– každé sportování má mít své meze a svůj vyhrazený čas na odpočinek a regeneraci sil. Většina úrazů u dobře zabezpečeného nářadí vzniká totiž z přetížení a při nadměrné únavě. Dopřejte také dětskému organismu dostatek času na regeneraci a střídejte s dětmi fyzické aktivity s duševní činností nebo s relaxací, např. skládání puzzle, malování, karetní a deskové hry apod.